MRiRW: projekt ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi

15 lutego, 2021 mateusz Comments Off

Projekt dostępny po linkiem

Prosimy o przedstawienie ewentualnych uwag do dnia 26 lutego na załączonym formularzu uwag i przesłanie go na adres izba@izbamleka.pl