MRiRW: projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‒2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

15 lutego, 2021 mateusz Comments Off

Projekty dostępny pod linkiem.

Prosimy o przesyłanie uwag do projektu do dnia 16 lutego do godz. 14.00. na adres izba@izbamleka.pl