Misja Wysokiego Szczebla Europejskiego Komisarza do spraw Rolnictwa dobiega końca

6 lipca, 2023 mateusz Comments Off

Misja Wysokiego Szczebla Europejskiego Komisarza do spraw Rolnictwa Janusza Wojciechowskiego do Japonii dobiega końca. Delegacja biznesowa, w której skład wchodziła  Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA, w dniach 2-6 lipca 2023 aktywnie uczestniczyła w misji, której celem była promocja polskiej żywności.

Bardzo dobra misja wysokiego szczebla, uczestniczyłam w prawie wszystkich i tę uważam za najlepszą. Dziękuję Komisarzowi Januszowi Wojciechowskiemu za wsparcie sektora mleka. Każdy sprzedany litr mleka na eksport pomaga nam stawić czoła kryzysowi. – mówi Agnieszka Maliszewska.

Podczas misji zaplanowano bardzo bogaty program. Uczestnicy codziennie odbywają liczne spotkania z przedstawicielami lokalnych firm i instytucji w celu poszerzenia ich wiedzy na temat europejskich produktów mleczarskich, zwiększając przy tym świadomość konsumentów oraz działając na rzecz rozwinięcia eksportu wysokiej jakości produktów mleczarskich na rynek azjatycki.

Japonia jest dla Unii Europejskiej bardzo ważnym rynkiem. W 2022 r. wartość eksportu przetworów mlecznych do Japonii wyniosła ponad 820 mln euro. Eksportowane są głównie sery, których wartość w 2022 r. była rekordowa i wyniósł 580 mln euro. Ciekawostką jest fakt, iż na przestrzeni ostatnich 10 lat eksport serów do Japonii wzrósł o +170%. Polska eksportuje do Japonii głównie sery, które obecnie są tu jeszcze mało rozpoznawalne. Mamy nadzieję, iż dzięki działaniom takim jak Udział w Misjach Wysokiego szczebla, podczas których poszerzania jest wiedza na temat polskich produktów mleczarskich ich dostępność oraz rozpoznawalność, wzrośnie.

Zaangażowanie Agnieszki Maliszewskiej w promocję polskiego sektora mleczarskiego docenił Komisarz UE ds. Rolnictwa Janusz Wojciechowski pisząc na twitterze – „Dziękuję p. Agnieszce Maliszewskiej @PolskaIzbaMleka za aktywny i zaangażowany udział w misji promocyjnej wysokiego szczebla do Japonii. Wielki rynek i wielkie możliwości, jestem przekonany, że nasza misja pomoże je skutecznie wykorzystać.”

Wszystkie strony rozmów zgodnie stwierdziły, że tego typu spotkania w ramach misji gospodarczych i forum biznesowego są niezwykle potrzebne w kontekście budowania wzajemnych relacji handlowych i rozwoju rynków europejskiego oraz azjatyckiego. Otwierają także nowe możliwości współpracy na wielu płaszczyznach.

Udział w Misji Wysokiego Szczebla możliwy jest dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Promocji Mleka.