Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieściło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych PROW 2014-2020

9 grudnia, 2019 mateusz Comments Off