Maliszewska przywrócona na funkcję sekretarza KZ FPM

25 czerwca, 2020 mateusz Comments Off

Dziś (25.06) odbyło się posiedzenie Komisji Zarządzającej Funduszem Promocji Mleka. Pierwsze po dłuższej przerwie wywołanej COVID-19. Spotkaniu przewodniczył Pan Krzysztof Banach. Podczas posiedzenia Agnieszka Maliszewska, dyrektor biura Polskiej Izby Mleka została przywrócona na funkcję sekretarza komisji. Komisja odwołała jednego z członków, który pod nieobecność kilku członków KZ FPM, m.in. Agnieszki Maliszewskiej oraz przewodniczącego, został powołany na tą funkcję w lutym tego roku.

Komisja przyznała Polskiej Izbie Mleka środki na kontynuowanie kampanii promującej spożycie mleka wśród najmłodszych pod nazwą „Dzieciaki Mleczaki”, która cieszy się ogromną popularnością wśród najmłodszych. PIM otrzymała też środki na badanie skutków strategii „Od pola do stołu” na rozwój sektora mleczarskiego.

– Do tego projektu zaprosimy grono ekspertów, z jakimi od lat współpracuje PIM, mam tu na myśli m.in. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, SGGW, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski i innych. Na pewno w tym gronie znaleźć się muszą praktycy, przedstawiciele różnych zakładów i spółdzielni mleczarskich – dodała Agnieszka Maliszewska, dyrektor PIM.