Kupuj mądrze – wybieraj polskie produkty mleczarskie

8 sierpnia, 2022 mateusz Comments Off

Bardzo wysoka jakość, dobry smak, szeroki asortyment – to powody, dla których warto sięgać po produkty mleczne wyprodukowane w naszym kraju. Jak zauważa prof. Andrzej Babuchowski, ekspert branży mleczarskiej, polskie zakłady mleczarskie należą do jednych z najnowocześniejszych w Europie, a oferowane przez nie produkty wytwarzane są najnowszych liniach technologicznych.

– Na wysoką jakość produktów mleczarskich duży wpływ ma surowiec, z którego powstają, a nasi rolnicy dostarczają do mleczarń mleko bardzo wysokiej jakości – mówi profesor Babuchowski. – Warto zwrócić uwagę na fakt, że w polskich gospodarstwach krowy żywione są zdrowymi, naturalnymi paszami, a udój odbywa się w bardzo higienicznych warunkach.

W żywieniu bydła polscy rolnicy bazują na paszach produkowanych we własnych gospodarstwach. Warto dodać, że stosują oni dużo mniej nawozów i środków ochrony roślin niż farmerzy z Europy Zachodniej. Nasi gospodarze w ostatnich kilkunastu latach bardzo dużo inwestowali w swoje gospodarstwa – powstały nowoczesne obory wyposażone w wysokiej jakości urządzenia do udoju i schładzania mleka. Szybko schładzane mleko ma lepszą jakość mikrobiologiczną, nie namnażają się w nim drobnoustroje. Surowiec wyprodukowany przez polskich rolników trafia do zakładów mleczarskich znajdujących się w sąsiedztwie, co nie jest bez znaczenia.

– Czas ma bardzo duże znaczenie w przypadku produktów świeżych – zauważa Andrzej Babuchowski. – To, że surowiec jest bardzo szybko dostarczany do mleczarni, na pewno nie pozostaje bez wpływu na jakość produktów mleczarskich.

Mleko wyprodukowane przez polskich rolników trafia do najnowocześniejszych w Europie zakładów mleczarskich, które w ostatnich latach przeprowadziły ogromne inwestycje, zakupiły najnowsze linie technologiczne, na których mogą produkować bardzo wydajnie i przy zachowaniu najwyższych standardów higienicznych.

– O jakości polskich produktów mleczarskich może też świadczyć fakt, że są one znane i cenione na wszystkich kontynentach – zauważa prof. Babuchowski. – Aby tam trafić, muszą spełniać najwyższe normy sanitarne.

Polskie mleczarnie co roku wprowadzają na rynek mnóstwo nowości – pojawiają się nowe produkty, smaki, innowacyjne opakowania. Dzięki nowoczesnym technologiom nasze zakłady mleczarskie mogą oferować produkty funkcjonalne, przeznaczone dla określonych grup konsumentów – np. odżywki białkowe, które są dedykowane rekonwalescentom oraz sportowcom.

Produkty mleczne powinny znajdować się w codziennej diecie człowieka. Dzieciom i młodzieży zaleca się spożywać dziennie 3-4 porcje produktów mlecznych, a osobom dorosłym 2-3 porcje. Sięgając po mleko, serek czy jogurt, wybierajmy te, które zostały wyprodukowane w Polsce, z polskiego mleka. Nie tylko otrzymamy produkt wysokiej jakości, ale wesprzemy również naszą gospodarkę, sprawimy, że będą się rozwijać polskie firmy – pozwolimy im zachować miejsca pracy, a nawet stworzyć nowe. Wesprzemy również polskich rolników, stworzymy im możliwości dalszego inwestowania i rozwijania swoich gospodarstw.

Kampania “#WspieramyPolskieMleczarstwo” realizowana przez Polską Izbę Mleka i sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka.