Apel organizacji sektorowych i branżowych produkcji i przetwórstwa żywności w sprawie zapewnienia dostępu do energii elektrycznej, gazu i węgla niezbędnych do produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności.

11 sierpnia, 2022 mateusz Comments Off

W dniu wczorajszym, tj. 10.08.2022 r. przedstawiciele 15 organizacji sektorowych i branżowych, produkcji i przetwórstwa żywności, w tym Agnieszka Maliszewska Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka – podpisali apel w sprawie zapewnienia dostępu do energii elektrycznej, gazu, węgla –  niezbędnych do produkcji, przetwarzania i dystrybucji żywności.

Zwrócono się do Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie działań, mających na celu wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych gwarantujących producentom, przetwórcom oraz dystrybutorom żywności – dostęp do energii elektrycznej, gazu i węgla w ilościach niezbędnych do utrzymania ciągłości produkcji, magazynowania oraz dystrybucji żywności i pasz.

PRZECZYTAJ APEL ORAGNIZACJI

„Polski sektor mleczarski czuje się bardzo zaniepokojony sytuacją wynikającą z potencjalnych ograniczeń dostaw gazu i energii elektrycznej. Dlaczego jest to tak ważne z punktu widzenia funkcjonowania naszego sektora, który jest niezwykle wrażliwy? Ponieważ brak albo drastyczne zmiany, jeżeli chodzi o kwestie związane z ograniczeniami tych dwóch kluczowych mediów do sektora mleczarskiego, spowodować może przede wszystkim to, że nie będziemy mogli tego mleka przetwarzać, a jeżeli nie będziemy mogli go przetwarzać, to po prostu nie będziemy mogli go też odbierać od rolników.” – stwierdziła Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka, w rozmowie z dnia 23 czerwca 2022 roku dla Instytutu Gospodarki Rolnej.