Konsultacje publiczne ws. green claims – twierdzeń środowiskowych dotyczących śladu środowiskowego produktów/usług

29 lipca, 2020 mateusz Comments Off

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne ws. green claims – twierdzeń środowiskowych dotyczących śladu środowiskowego produktów/usług.

Celem regulacji jest sprawienie, aby twierdzenia takie były wiarygodne, porównywalne i możliwe do zweryfikowania w całej UE, a także – ograniczenie tzw. pseudoekologicznego marketingu znanego jako greenwashing (stwarzania przez firmy mylnego wrażenia co do ich wpływu na środowisko).

Działanie to powinno pomóc klientom i inwestorom w podejmowaniu bardziej zrównoważonych decyzji o zakupie i zwiększyć zaufanie konsumentów do zielonych etykiet i informacji.

Dokument znajduje się pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12511-Environmental-claims-based-on-environmental-footprint-method

Uprzejmie prosimy o przesłanie uwag i komentarzy do dnia 6 sierpnia br.