Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

29 lipca, 2020 mateusz Comments Off

Projekt rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół (dla roku szkolnego 2020/2021).

Link do projektu.

Uprzejmie informujemy, że przedmiotowy projekt został umieszczony na stronie http://legislacja.rcl.gov.pl/.

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie drogą elektroniczną ewentualnych uwag do dnia 31 lipca 2020 r. na adres: izba@izbamleka.pl