Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia MRiRW ws. szczegół. zakresu zadań realizowanych przez KOWR zw. z wdrożeniem na terytorium RP Programu dla szkół (rs. 2022/2023)

13 lipca, 2022 mateusz Comments Off

Poniżej przekazujemy Państwu projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół.

PRZECZYTAJ PROJEKT ROZPORZĄDZENIA

Ze względu na konieczność przyjęcia projektowanego rozporządzenia w trybie pilnym prosimy o przekazanie ewentualnych uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres izba@izbamleka.pl do dn. 18. lipca br.