Konsultacje publiczne projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2021 r.

5 listopada, 2020 mateusz Comments Off

Do Polskiej Izby Mleka został  przekazany do konsultacji publicznej projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2021 r.

Projekt rozporządzenia

Państwa opinia w tej sprawie jest dla nas istotna. Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 12.11.2020 r. na adres izba@izbamleka.pl