Jogurty pitne objęte podatkiem?

12 lutego, 2020 mateusz Comments Off

W związku ze skierowaniem do Sejmu projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów potocznie zwaną ustawą, cukrową Polska Izba Mleka, jako organizacja zrzeszająca przetwórców mleka wnosi o wyłączenie z zapisów ustawy mleka i produktów mlecznych.
Przemysł mleczarski dostarcza na rynek m.in. mleko fermentowane (np. jogurty pitne) – w tym również z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących (również w postaci dodatków smakowych – np. pulpy owocowej) oraz aktywnych.

W związku z tym w branży mleczarskiej pojawiły się wątpliwości dotyczące zakresu stosowania przepisów w sprawie opłaty od napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących oraz aktywnych w produkcie gotowym do spożycia. Niejasność dotyczy zagadnienia czy takiej opłacie, o której mowa w art. 7 przedmiotowego projektu ustawy, będą podlegać, także wyroby mleczarskie.

Polska Izba Mleka skierowała w tej sprawie pisma do Ministra Zdrowia, Przewodniczących Sejmowej Komisji Zdrowia oraz Sejmowej Komisji Rolnictwa.