Agnieszka Maliszewska na posiedzeniu prezydencji Cogeca

13 lutego, 2020 mateusz Comments Off

Agnieszka Maliszewska, Pierwsza Wiceprzewodnicząca Cogeca i Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka uczestniczy w kolejnym posiedzeniu Prezydencji Cogeca, które obywa się w dniach 12-13 lutego br. w Brukseli.

COGECA to największa i najbardziej wpływowa organizacja lobbingowa działająca na rzecz mleczarstwa w Europie. Prezydencja Komitetu COPA oraz Prezydencja Komitetu COGECA tworzą wspólnie Komitet Koordynacyjny, który próbuje wypracować porozumienie w kwestiach dotyczących obu organizacji – COPA i COGECA.

Podczas drugiego w tym roku posiedzenia, poruszone są m.in. tematy takie jak.: działania lobbingowe członków w odniesieniu do planów strategicznych i Parlamentu Europejskiego, „Farm to Fork Strategy” – czyli strategii obejmującej przewidywanie ryzyka i burzę mózgów na temat ustanowienia wykonalnych i uczciwych celów dla rolników i producentów żywności.

Spotkania Prezydencji są bardzo intensywne i niezwykle obfite pod względem treści merytorycznych. Reprezentujemy różne spółdzielnie z różnych krajów UE, ale mamy te same problemy i te same wyzwania. Spotkania Prezydencji umożliwiają nam wypracowanie najlepszego rozwiązania w najważniejszych obszarach dotyczących sektora spółdzielczego w Europie. – mówi Agnieszka Maliszewska, Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.

Podczas obrad Agnieszka Maliszewska, Pierwsza Wiceprzewodnicząca została wybrana przez COGECA do kapituły konkursu „Europejskie nagrody za innowacje spółdzielcze”.

Innowacje spółdzielcze to duże wyzwanie dla przyszłości europejskiej spółdzielczości i nowych generacji. Jest mi niezmiernie miło, iż podczas ostatnich obrad zostałam wybrana do reprezentacji COGECA w jury „Europejskie nagrody za innowacje spółdzielcze”. – dodaje Agnieszka Maliszewska. – Jako pierwsza wiceprzewodnicząca COGECA będę odpowiadać za promocję rozwoju spółdzielni w Europie środkowo-wschodniej oraz bałtyckich państwach członkowskich, tematykę badań naukowych, innowację i digitalizację (RID), wykorzystanie najnowocześniejszych technologii oraz edukację i umiejętności.

Udział w Prezydencji możliwy jest dzięki sfinansowaniu z Funduszu Promocji Mleka.