Informacje z posiedzenia Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych – Produkty Zwierzęce w dniu 26 sierpnia 2021 r.

21 września, 2021 mateusz Comments Off

Poniżej informacje w zakresie sytuacji na rynku mleka i przetworów mlecznych przekazane przez Komisję Europejską podczas posiedzenia Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych, które odbyło się 26 sierpnia 2021 r. w formie wideokonferencji:

Skup mleka w UE-27 i dynamika zmian r/r:

 • W czerwcu 2021 r. skup mleka w UE-27 ukształtował się na poziomie +0,7% r/r (+90 tys. ton). Produkcja mleka wzrosła w 18 p.cz. Silne wzrosty produkcji mleka były kontynuowane w IT (+4% r/r) oraz IE (+3,7% r/r); ponownie wzrosła produkcja mleka we FR (+0,8%). Odnotowano też delikatne wzrosty u innych znaczących producentów mleka w UE : PL, NL oraz ES. W DE produkcja mleka obniżyła się o -1,3% r/r (-36 tys. ton).
 • W okresie styczeń-czerwiec 2021 r. skup mleka był na poziomie sprzed roku. Uwzględniając rok przestępny odnotowano wzrost na poziomie o +0,5% r/r. W miesiącach marzec-czerwiec 2021 r. skup mleka wzrastał.
 • W czerwcu 2021 r. udział skupu mleka ekologicznego w UE-27 w skupie mleka ogółem ukształtował się na poziomie 4,5%, na podstawie powiadomień z 21 p.cz. Największy udział mleka ekologicznego: AT (19,4%), SE (17,2%) oraz DK (13,2%). Najniższy udział dotyczył PT i PL i wyniósł 0,3%. W 6 p.cz. udział mleka ekologicznego w skupie mleka ogółem był niższy niż 1%.
 • Uwzględniając rok przestępny, w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. najwyższy wzrost dotyczył CY (+15,8%), IE (+7,4%), HU (+6,3%) oraz EL (+4,6%). Największe spadki odnotowały: MT (-3,3%), FI (-3,2%) oraz FR (-0,9%), NL (-0,7% r/r). W DE spadek ukształtował się na poziomie -1,2%.

Światowa produkcja mleka:

 • W czerwcu 2021 r. w skali rocznej wzrosła produkcja mleka w NZ (+1,7%; czerwiec to pierwszy miesiąc nowego sezonu). W USA produkcja mleka wzrosła o +2,9% r/r, a w UK o +1,6% r/r. Brakuje danych w zakresie wielkości produkcji mleka w Australii w czerwcu 2021 r. W I. półroczu 2021 r. produkcja mleka w USA wzrosła o +2,4% r/r.

Skup mleka i produkcja przetworów mlecznych w UE-27 w okresie styczeń-czerwiec 2021 r. i dynamika zmian r/r:

Odnotowano wzrosty r/r produkcji: serów (+2,9%), śmietanki (+2,9%) i mleka zagęszczonego (+4,6%), natomiast spadki produkcji pozostałych przetworów mlecznych, w tym masła (-0,9%), PMP (-12,1%), OMP
(-3,7%).

Cena skupu mleka w UE-27 w czerwcu 2021 r.:

 • W czerwcu 2021 r. średnia cena skupu mleka w UE-27 ukształtowała się na poziomie sprzed miesiąca i wyniosła 35,73 euro/100 kg. W relacji rocznej cena była wyższa o +9,8% i wyższa względem średniej 5-letniej o +12,8%. Według prognoz, cena skupu mleka w lipcu 2021 r. wzrośnie o +0,2% m/m i  wyniesie 35 euro/100 kg. Jedynie w 4 p.cz. – FI, CY, PT i SK – cena skupu mleka w czerwcu 2021 r. była niższa niż przed rokiem, a w 12 p.cz. cena mleka była wyższa r/r o 10%-22% r/r.
 • Cena skupu mleka ekologicznego w czerwcu 2021 r., zaraportowana przez 20 p.cz., była na najniższym poziomie w krajach bałtyckich i w SI, a najwyższa na CY, w PT, IT oraz DE.
 • Skup mleka ekologicznego w maju 2021 r. stanowił 4,9% udziału skupu mleka ogółem. Największy udział dotyczył AT (20%), SE (17,4%) i DK (13,4%), a najniższy PL (0,3%), PT (0,3%) i EE (0,5%).
  W 6 p.cz. udział mleka ekologicznego był na poziomie niższym niż 1% skupu mleka ogółem.

Ceny podstawowych przetworów mlecznych w 33. tygodniu 2021 r. (16-22 sierpień):

 • Spadek cen od połowy czerwca 2021 r. w przypadku serwatki, ale trend wzrostowy dla serów. Ceny masła były raczej stabilne na przestrzeni ostatnich 5. miesięcy. Ceny OMP osiągnęły na początku czerwca 2021 r. poziom 260 euro/100 kg; na przestrzeni ostatnich 7. tygodniu cena OMP oscylują na poziomie 247-252 euro/100 kg. Ceny przetworów mlecznych są wyższe r/r i względem średniej 5-letniej, za wyjątkiem ceny masła, która była poniżej średniej 5-letniej (-10,4%).
 • W 33. tygodniu 2021 r. cena masła ukształtowała się na poziomie 394 euro/100 kg (+0,2%; +16% r/r), OMP: 251 euro/100 kg (+1,6% m/m; +19% r/r), PMP: 314 euro/100 kg (+0,4% m/m; +13% r/r), a Cheddara: 324 euro/100 kg (+2,8% m/m; +10% r/r).

Handel UE-27 w czerwcu 2021 r. oraz w okresie styczeń-czerwiec 2021 r.:

 • W czerwcu 2021 r. UE-27 zmniejszyła w relacji rocznej eksport masła i PMP, ale zwiększyła eksport serów, serwatki i OMP.
 • W okresie styczeń-czerwiec 2021 r. w relacji rocznej niższy eksport dotyczył masła (-21%), OMP (-0%) i PMP (-8%),  a wzrost dotyczył serów (+7%) i serwatki (+10%). Komisja odnotowała znaczący wzrost eksportu wszystkich przetworów mlecznych do Chin, dobre wyniki eksportu serów do USA (+18% r/r), ale spadek eksportu masła do USA (-10% r/r).
 • Główne kierunki eksportu:
 • masła: USA (-10% r/r), Chiny (+41% r/r), Korea Płd. (+30% r/r); na uwagę zasługuje wzrost eksportu masła na Tajwan (+19% r/r)
 • OMP: Chiny (+27% r/r), Algieria (-36% r/r), Indonezja (+91% r/r)
 • serów: UK (dane do maja: -11% r/r), USA (+18% r/r), Japonia (-2% r/r) i Szwajcaria (+7% r/r); dobre wyniki w ekspercie serów również m.in. na Ukrainę (+12% r/r) czy do Arabii Saudyjskiej (+9% r/r) oraz do Chin (+79% r/r)
 • PMP: Oman (+3% r/r), Chiny (+67% r/r), Nigeria (-19% r/r); dobre wyniki eksportowe również do Senegalu (+10% r/r) i Bangladeszu (+65% r/r), ale niższy eksport PMP do pozostałych głównych odbiorców

Handel UE-27 z UK w okresie styczeń-maj 2021 r.

Spadek eksportu z UE-27 do UK masła (-43% r/r), OMP (-63% r/r), PMP (-46% r/r) i serów (-11% r/r). UE-27 wyeksportowała ponad 157 tys. ton serów i ponad 106 tys. ton jogurtu oraz zaimportowała ponad 280 tys. ton świeżych produktów, głównie z Irlandii Płn. Główni importerzy: Irlandia Płn. (wartość importu ok. 173 mln euro), FR (ok. 61 mln euro), BE (ok. 60 mln euro), IT oraz DE. Najwięksi eksporterzy produktów mlecznych to UK: IE, FR i BE.

Podsumowując Komisja poinformowała, że sytuacja na rynku mleka jest raczej korzystna.

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Informacje z posiedzenia Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych – Produkty Zwierzęce w dniu 26 sierpnia 2021 r. (opracowanie Ewa Mazgajska)