Główne wyzwania z perspektywy rynku mleka

23 lipca, 2019 mateusz Comments Off

Oczekiwana stopa wzrostu światowego zapotrzebowania na mleko w wysokości około 2% rocznie oraz przejście na żywność wysokiej jakości (białkową) na rynkach wschodzących daje raczej stabilną podstawę dla globalnego sektora mleczarskiego.

Sektor mleczarski Unii Europejskiej bardzo aktywnie zajmuje się wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi, mając na uwadze wyraźny cel, jakim jest osiągnięcie zerowej wartości netto emisji dwutlenku węgla dla mleczarni w UE w 2050 roku.

Postępująca orientacja rynkowa europejskiej polityki rolnej i mleczarskiej od 2003 r. doprowadziła do pełnej integracji unijnych rynków mleka na światowych rynkach mleczarskich. Przetargowa sprzedaż OMP pozwoliła opróżnić zapasy interwencyjne, dając oczekiwany efekt.

Czynniki zewnętrzne, takie jak niezarządzany proces BREXIT, niestabilne globalne otoczenie handlowe na poziomie politycznym i „technicznym” są dziś bardzo niepokojące dla unijnego i światowego sektora mleczarskiego.

„Przyszłe warunki handlu w Wielkiej Brytanii i UE są obecnie negocjowane i jeśli Wielka Brytania i UE nie osiągną porozumienia handlowego, Zjednoczone Królestwo będzie musiało przestrzegać taryf „Najbardziej preferowanego narodu” Światowej Organizacji Handlu. Twardy Brexit spowodowałby poważne skutki ekonomiczne zarówno po stronie eksporterów jak i importerów. Jeśli handel krajów UE z Wielką Brytanią utrzyma się na dotychczasowym poziomie szacuje się, że brytyjscy importerzy musieliby zapłacić ponad 2 mld USD na cła importowe z UE na produkty mleczarskie. Oczywiście koszty byłyby także po stronie importerów unijnych.” – mówi Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka. Dzięki współpracy z organizacjami międzynarodowymi, sfinansowanej z Funduszu Promocji Mleka, na bieżąco jesteśmy informowani o kluczowych aktualnościach dotyczących rynku mleka. – dodaje.

Ogólnie rzecz biorąc, globalne rynki mleczarskie charakteryzują się raczej nieelastycznym globalnym popytem i podażą, która w dużym stopniu zależy od czynników zewnętrznych tj. warunki pogodowe, ceny pasz.