Forum biznesowe prezydencji COGECA

22 czerwca, 2023 mateusz Comments Off

Tegoroczne letnie Business Forum COGECA odbyło się 21 czerwca, a dyskusje oscylowały wokół kwestii energetycznych. Zastanawiano się, jaką rolę odgrywają spółdzielnie w zapewnianiu przystępnej cenowo, bezpiecznej i zrównoważonej energii. Jednym z prelegentów była dyrektor biura Polskiej Izby Mleka i I wiceprzewodnicząca COGECA, Agnieszka Maliszewska.

Nowe realia geopolityczne i rynkowe doprowadziły do powstania inicjatywy REPowerEU, której celem jest uniezależnienie się od energii z Rosji od 2030 roku. Cogeca wraz z Copa zdają sobie sprawę ze znaczenia energii dla realizacji celów Komisji wyszczególnionych w inicjatywie „Fit for 55”. Unijne spółdzielnie rolnicze angażują się w realizację ambicji UE w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r. poprzez zmniejszenie emisji, produkcję biopaliw, bioenergii i materiałów pochodzenia biologicznego dla innych gałęzi przemysłu oraz poprzez zwiększenie/utrzymanie pochłaniaczy dwutlenku węgla w rolnictwie i leśnictwie, za pomocą optymalizacji pochłaniania CO2 przez ekosystemy przy jednoczesnym zastępowaniu paliw kopalnych.

Spotkanie zostało otworzone przez Christiana Høegh-Andersena, koordynatora Forum Biznesu Prezydencji Cogeca. Mówił on o zwiększaniu bezpieczeństwa energetycznego i jego znaczeniu dla Cogeca i jej członków.

Głównym przemawiającym był Fabien Santini, zastępca kierownika działu Zarządzanie Rynkami Rolno-Spożywczymi DG AGRI. Jego wypowiedź obejmowała przede wszystkim ceny energii. Mówił on o skoku cen energii i jego wpływie na gospodarkę, w tym rolnictwo.

W dalszej części odbyła się debata, główny punkt seminarium, która była moderowana przez Damiena O’Reilly’ego, Kierownika ds. UE i komunikacji w ICOS. Podkreślił on, że spółdzielnie mają szansę być pionierami OZE w spółdzielczości, co będzie skutkowało ich oduzależnieniem się. Oprócz Agnieszki Maliszewskiej prelegantami byli Gabriel Trenzado, dyrektor generalny Cooperativas Agro-alimentarias, Jean Aerts, Dyrektor Glastinbouw Nederland i Danio Federici, wiceprezes Granarolo i kierownik Pieve Ecoenergia. Każdy z nich przedstawił OZE z perspektywy swojej spółdzielni i kraju, opowiadał o wprowadzaniu innowacji i reakcji rolników na takie działania.

Dyrektor Polskiej Izby Mleka mówiła o tym, jakie działania są podejmowane w polskich spółdzielniach mleczarskich i jak wyglądają te kwestie prawnie w naszym kraju. Przedstawiła ona zebranym jak ważną rolę odgrywa sektor energetyczny w strategii biznesowej spółdzielni mleczarskich. Spółdzielnie mleczarskie, jako przedsiębiorstwa rolne, wymagają znacznych nakładów energii do różnych działań, między innymi takich jak przetwarzanie mleka, chłodzenie, transport i dystrybucja. Dostępność i koszt źródeł energii mają bezpośredni wpływ na wydajność, rentowność i efektywność środowiskową spółdzielni mleczarskich. Dlatego strategia zawsze w pewien sposób obraca się wokół zarządzania kosztami, integracji energii odnawialnej, zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw, odpowiedzialności za środowisko i zgodności z przepisami. A jednocześnie spółdzielnie starają się ujmować temat transformacji energetycznej w polityce zrównoważonego rozwoju i dostosowywać się do unijnych inicjatyw.

W końcowej części debaty Høegh-Andersen zwrócił uwagę, że w Europie i na świecie musimy produkować dużo żywności, podczas gdy jednocześnie są ograniczane grunty – jak mamy dostarczać towar do biogazowni? Agnieszka Maliszewska zauważyła, że trudno uzyskać biomasę, by wykorzystać w 100% potencjał biogazowni. Z drugiej strony pojawia się kwestia wykorzystania tego zgodnie z prawem. W Polsce potrzeba pozwoleń, muszą być wielokrotne badania. Przytoczyła także przykład przedsiębiorstwa, który odpad sprzedaje jako nawozy, dzięki czemu wszyscy biorący w tym udział zarabiają i maja z tego korzyści. Trzeba jednak zmiany podejścia, bo to nie zagrożenie a szansa. Potrzeba lepszego podejścia systemowego. Gabriel Trenzado dodał, że w Hiszpanii mają dostęp do azotanów. W związku z tym, że w niektórych obszarach jest wysoka hodowla, to jednocześnie można wtedy sprzedać nadwyżkę azotanów tam, gdzie ich brakuje i ograniczyć import nawozów. Spotkanie posumował Ramón Armengol, przewodniczący Cogeca.

Więcej informacji o forum biznesowym prezydencji COGECA z dnia 21 czerwca w najnowszym wydaniu Insidera.