Dyrektor Biura PIM Agnieszka Maliszewska o rolnictwie podczas wizyty Króla Danii w Polsce - Polska Izba Mleka

Dyrektor Biura PIM Agnieszka Maliszewska o rolnictwie podczas wizyty Króla Danii w Polsce

Król Danii Fryderyk X w dniach 31 stycznia – 2 lutego składa wizytę w Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to jego pierwsza zagraniczna wizyta, w której towarzyszą mu Minister Spraw Zagranicznych Lars Løkke Rasmussen, Minister Klimatu, Energii i Gospodarki Komunalnej Lars Aagaard oraz Minister Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa Jacob Jensen, a także duńska delegacja biznesowa składająca się z 38 firm. Do udziału w wydarzeniach z tym związanych zaproszono Agnieszką Maliszewską – Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.

Wizyta królewska w Polsce to wyjątkowa okazja do zaangażowania się polskich firm w dyskusje na wysokim szczeblu z liderami branży i duńskimi decydentami, a także wymiany doświadczeń z podobnie myślącymi partnerami biznesowymi. Dania jako lider zrównoważonego rozwoju może być doskonałym przykładem jak wdrażać i stosować to zagadnienie na polu sektora mleczarskiego.

Polska Izba Mleka podjęła współpracę z Ambasadą Królestwa Danii już w listopadzie 2022 roku, czego efektem są dyskusje przy okrągłym stole w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w produkcji żywności oraz poprawy zrównoważonego rozwoju i redukcji odpadów w przemyśle mleczarskim.

Dyrektor Biura PIM wzięła udział w okrągłym stole pn. Transformacja w kierunku rolnictwa przyjaznego dla klimatu, który miał miejsce w środę 31 stycznia w Hotelu Bristol w Warszawie.

„Stoję tu w podwójnej roli jako vice prezydent COGECA, unijnej organizacji reprezentującej spółdzielnie rolnicze oraz jako dyrektor Polskiej Izby Mleka, największej w Polsce organizacji reprezentującej sektor mleczarski, w tym spółdzielnie mleczarskie. To podwójna odpowiedzialność i podwójna przyjemność być tu.
Wiem, że na sali mamy przedstawicieli obu krajów Polski i Danii i z szacunku do naszych gości z zagranicy postaram się mówić po angielsku.” – przekazała Agnieszka Maliszewska rozpoczynając prezentację.

„Jako europejskie rolnictwo przyjęliśmy wiele zobowiązań dotyczących klimatu. Naszym zadaniem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego naszych obywateli. Członkowie Copa Cogeca chcą potwierdzić swoje całkowite zobowiązanie do:

  • ograniczenia wzrostu temperatury o 1,5°C zgodnie z założeniami porozumienia paryskiego,
  • neutralności klimatycznej UE do 2050 roku,
  • celów zrównoważonego rozwoju przyjęte przez ONZ, by położyć kres głodowi, chronić planetę i zapewnić wszystkim dobrobyt.

Rolnictwo i ochrona przyrody mogą iść ze sobą w parze, wiemy o tym dobrze, bo jako społeczność rolnicza dbamy o nasze środowisko. Chcę przypomnieć, że Unijne rolnictwo odpowiada dziś za 10% emisji CO2 w Europie. Dla przykładu transport – za około 24 %” – kontynuowała.

W trakcie mówiła także o skutkach niewłaściwej polityki rolnej w przeszłości, a także o działaniach podejmowanych przez spółdzielnie i rolników w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych. Aby działania te były efektywne potrzebne są właściwe do tego narzędzia oraz wsparcie finansowe.

„Nasze spółdzielnie i rolnicy dokładają starań, aby osiągnąć zakładane cele, ale musimy mieć pewność, że przechodząc na zrównoważone rolnictwo nie stracimy unijnego rolnictwa. Dlatego potrzebujemy poważnego wsparcia w tych wyzwaniach. Naszym problemem dziś jest wymiana pokoleń w rolnictwie. Mamy wiele wyzwań, mamy wspólne cele i chcemy je realizować.

Dlatego cieszę się, że Ambasada Królestwa Danii zaprosiła nas do wspólnego projektu nad zrównoważonym rolnictwem, w tym także zrównoważonym mleczarstwem. Ten sojusz zapoczątkowany w 2022 roku jest kontynuowany z powodzeniem dotychczas. Dał nam szanse wzajemnego uczenia się od siebie, wymiany wiedzy i opinii.

Dzięki wielu spotkaniom i webinarom poznajemy nowe rozwiązania i korzystamy z nich.

Ta współpraca dała nam impuls do budowy polskiego zrównoważonego mleczarstwa. To projekt, który przenosi na polski rynek mleczarski najlepsze rozwiązania. Z udziałem spółdzielni mleczarskich i ekspertów tworzymy krajowy model zrównoważoności.

Wiemy, że przed nami wiele wyzwań i pracy. Ale mamy wspaniałych partnerów z Danii, którzy są naszymi przewodnikami. Dzięki tej współpracy osiągniemy wspólny sukces dla naszego klimatu. Dziękuję Panu Ambasadorowi Ole Toft oraz Marzenie i Jeppe za taką doskonałą współpracę.” – zakończyła Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka.

źródło zdjęć: Organizator wizyty królewskiej w Polsce

leave a comment