Druga edycja  seminarium informacyjnego pn. „Nowe zasady dotyczące eksportu żywności do Chin – rejestracja w systemie CIFER / SingleWindow”

8 kwietnia, 2022 mateusz Comments Off

W dniu 7 kwietnia 2022 r. odbyła się druga edycja  seminarium informacyjnego pn. „Nowe zasady dotyczące eksportu żywności do Chin – rejestracja w systemie CIFER / SingleWindow”.

Podczas webinarium omówiono obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. zasady eksportu produktów rolno-spożywczych do Chin, rejestrację  produktów w systemie https://cifer.singlewindow.cn oraz zasady dobrej praktyki związanej z rejestracją CIFER / singlewindow.

Zagadnienia związane z procedurą zostały przedstawione i omówione przez Magdalenę Czechońską, Radca ds. Rolnych, Przedstawiciel Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ambasada RP w Pekinie.
W drugiej części spotkania, w której uczestnicy mogli zadawać pytania, odpowiedzi udzielała Weronika Gryglaszewska, II Sekretarz ds. Rolnych, Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ambasada RP w Pekinie.

W ramach pierwszej części zostały omówione obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. nowe przepisy w eksporcie artykułów rolno-spożywczych do Chińskiej Republiki Ludowej w tym Obwieszczenie Generalnej Administracji Celnej ChRL nr 103. Nowe przepisy określają dwa Zarządzenia Generalnej Administracji Celnej ChRL (GACC):
nr 248 – zasady rejestracji wszystkich podmiotów produkujących, przetwarzających i magazynujących żywność przeznaczoną do eksportu do Chin;
nr 249 –zasady zarządzania bezpieczeństwem w imporcie i eksporcie żywności do i z Chińskiej Republiki Ludowej, w tym m.in. zasady etykietowania żywności.
Na koniec spotkania omówiono zasady dobrej praktyki związanej z rejestracją w systemie CIFER / singlewindow.

Weryfikacji  rejestracji i ewentualnych uzupełnień należy dokonać do dnia 30 czerwca 2023 r.