Agnieszka Maliszewska odznaczona Orderem za Zasługi dla Rolnictwa „Mérite agricole”,

8 kwietnia, 2022 mateusz Comments Off

7 kwietnia 2022 r. Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka, Wiceprzewodnicząca COGECA została uhonorowana odznaczeniem Kawalera Orderu za Zasługi dla Rolnictwa „Mérite agricole”, przyznawanym przez francuskiego Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

To wyróżnienie przyznawane jest osobom mającym wybitne zasługi dla rolnictwa, które przyczyniają się do rozwoju i utrzymania stosunków francusko-polskich w dziedzinie sektora rolnego.

Uroczystość odbyła się w Rezydencji Ambasady Francji, a odznaczenie zostało wręczone przez Pana Ambasadora Frédéric Billet.


Przemówienie Ambasadora

Dobry wieczór wszystkim,
Szanowni Państwo,
Drodzy przyjaciele,

Mimo mrocznych czasów, zebraliśmy się dziś wieczorem w Rezydencji Francji, aby uhonorować zasługi dwóch osobistości, które przyczyniają się do rozwoju i utrzymania stosunków francusko-polskich w dziedzinie rolnictwa. Jest to temat ważny i aktualny dla obu naszych krajów, zarówno z historycznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia. Wojna w Ukrainie i trudności związane z COVID przypomniały nam o kluczowej roli bezpieczeństwa żywnościowego na świecie, a w chwili obecnej kraje takie jak Tunezja i Egipt cierpią z tego powodu.

Chciałbym przypomnieć, że Order za Zasługi dla Rolnictwa, jest nagrodą dla osób, które mają wybitne zasługi dla rolnictwa lub które wyróżniły się w służbie Francji w różnych sektorach rolno-spożywczych. W istocie, zgodnie z duchem założyciela, Mérite agricole jest „rolniczą Legią Honorową”. Odznaczenie to przyznawane jest zarówno Francuzom, jak i cudzoziemcom. Cieszę się, że od trzydziestu lat odznaczono nim ponad sześćdziesięciu Polaków, co jest dowodem żywotności naszych więzi i relacji. Dołączają Państwo zatem do rodziny francuskich dyplomatów rolnictwa, którzy zajmują się dyplomacją w samym sercu aktualnych wyzwań, takimi jak zmiana klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe i dziedzictwo kulinarne. Dzisiaj eksperci rolnictwa są bohaterami naszego spotkania i tego wieczoru.

Zanim wręczę Państwu insygnia Orderu za Zasługi dla Rolnictwa, przypomnę – zgodnie z protokołem – zasługi, za które zostali Państwo wyróżnieni.

Zaczynam od Pani Agnieszki Maliszewskiej.

***

Pani Agnieszko Maliszewska,

Proszę pozwolić mi zacząć od przypomnienia niektórych z pełnionych przez Panią funkcji: jest Pani Wiceprezeską COGECA, dyrektorką Polskiej Federacji Mleczarzy i oczywiście mistrzynią biegania, z imponującymi wynikami, które sprawiły, że Pani wizerunek był wykorzystywany w kampaniach promocyjnych! Jestem pod wrażeniem będąc sam sportowcem i biegaczem. Chcę dodać, że mleko jest bardzo ważnym napojem, a kiedy byłem w szkole we Francji, codziennie rano rozdawano nam szklankę mleka.

Pamiętam osobiście, że pięćdziesiąt lat temu mleczne produkty były zalecane w ramach zbilansowanej diety, a hasło brzmiało wtedy tak „żeby być silnym, odpornym i pracowitym, pij mleko”. Zamykam nawias.

Jest Pani z Podlasia i została wybrana osobowością roku 2014 branży mleczarskiej. Jest to bardzo duże wyróżnienie, ponieważ została Pani zauważona na arenie międzynarodowej.

Tę niesamowitą energię wykorzystuje Pani w służbie rolnictwa, swojej pasji od ponad 20 lat. Potrafiła Pani stworzyć solidną tkankę firm, jak mało która branża w Polsce, zawsze dbając o integrację przedstawicieli zagranicznych, a w szczególności francuskich. Zawsze stawia Pani Francję na pierwszym miejscu podczas swoich konferencji, a w szczególności podczas międzynarodowego Forum mleczarskiego, które organizuje Pani co roku, i jest dla mnie zaszczytem obejmowanie patronatem ambasady tego ważnego dorocznego wydarzenia. Wiem też, że zawsze chętnie przyjmuje Pani w swojej organizacji przedstawicieli francuskich i otwiera przed nimi drzwi polskich firm. Myślę tu na przykład o tym, jak kilka miesięcy temu przyjęła Pani eksperta z Francuskiego Instytutu Hodowli Zwierząt, który przyjechał do Polski, aby przeprowadzić badania polskiego sektora mleczarskiego w celu porównania go z sektorem francuskim. Wiem też, że przyjmowała Pani wiele innych delegacji francuskich i że zawsze znajduje Pani dla nich chwilę. Jest to bardzo cenne i za to Pani dziękuję. W Pani harmonogramie jest zawsze trochę czasu i miejsca dla Francji.

Wiem też, że działa Pani na rzecz feminizacji rolnictwa. Pani działania są ważne, a w ramach swojej działalności jako wiceprzewodniczącej COGECA udało się Pani stworzyć sieć wpływowych kobiet, przełamać stereotypy na temat roli kobiet w rolnictwie, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Jest Pani inspiracją dla wielu ludzi i cieszę się, że postanowiła Pani podzielić się swoim zaangażowaniem z Francją, włączając w swoje inicjatywy francuskie kobiety.

Ten order zasługi rolniczej jest więc wyrazem uznania dla Pani zaangażowania, przywiązania do Francji i więzi, jakie tworzy Pani pomiędzy naszymi krajami.

Agnieszka Maliszewska, au nom du ministre de l’Agriculture, je vous fais chevalier de l’ordre du Mérite agricole.