Czynniki wpływające na dobrostan zwierząt - Polska Izba Mleka

Czynniki wpływające na dobrostan zwierząt

24 listopada, 2023 kruszewska 0 Comments

Dobrostan zwierząt jest kluczowym aspektem naszego społeczeństwa, obejmującym dobrostan fizyczny i psychiczny zwierząt w różnych środowiskach. Naszym moralnym obowiązkiem jest dopilnowanie, aby zwierzęta były traktowane z życzliwością, współczuciem i szacunkiem.

Aby ocenić i poprawić dobrostan zwierząt, możemy odwołać się do powszechnie uznawanych ram „Pięciu Wolności”. Obejmują one: wolność od głodu i pragnienia, wolność od dyskomfortu, wolność od bólu, obrażeń lub chorób, wolność do wyrażania normalnego zachowania oraz wolność od strachu i niepokoju. Ramy te służą jako praktyczny przewodnik dotyczący promowania i ochrony dobrostanu zwierząt.

Dlatego też każde cywilizowane społeczeństwo powinno zadbać o zwierzęta i zapewnić im odpowiednie żywienie, dostęp do wody, właściwą opiekę weterynaryjną oraz przetrzymywanie ich w dobrych warunkach, które umożliwiają im trwanie w naturalnej pozycji, z zapewnieniem nieskrępowanych ruchów i w higienicznym pomieszczaniu. Obowiązkiem każdego właściciela jest zapewnienie zwierzętom odpowiedniego schronienia, z dostępem dziennego światła, które obroni je przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi  zagrażającymi  ich zdrowiu i życiu. Uwzględnienie wszystkich tych czynników niewątpliwie stymulują rozwój fizyczny i psychiczny zwierząt.

Zwierzęta są stworzeniami społecznymi i na ich dobrostan wpływają interakcje społeczne. Pozytywne interakcje społeczne, takie jak towarzystwo przedstawicieli tego samego gatunku lub odpowiednie interakcje człowiek-zwierzę, promują poczucie bezpieczeństwa i ogólnego szczęścia. I odwrotnie, izolacja społeczna lub agresywne interakcje mogą prowadzić do stresu i pogorszenia dobrostanu.

Kampania pt. Program dobrostan + sfinansowana z Funduszu Promocji Mleka i realizowana przez Polską Izbę Mleka.

leave a comment