10 stycznia, 2022 Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 4/12/2021 r. dotyczące zapewnienia usługi koordynatora w ramach realizacji zadania pn. „Trade Milk”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte. Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty

2 lipca, 2021 Comments Off

Informujemy, iż   zapytanie nr 1/06/2021 r. z dn. 16.06.2021 r. dotyczące kompleksowej realizacji usługi w roku 2021 i 2022 - projektu informacyjno-edukacyjnego w ramach zadnia pt. „Ja Cię SERniczę” finansowanego ze środków Funduszu

28 stycznia, 2021 Comments Off

W związku z pytaniami, które wpłynęły w dn. 28.01.2021 r. do zapytania ofertowego nr 6/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczącego opracowania i wydruku ulotek, plakatów, naklejek, kart pracy, mlecznych zeszytów, scenariuszy prowadzenia