Budżet państwa będzie dalej finansować polskie organizacje rolnicze w Copa-Cogeca

1 lutego, 2021 mateusz Comments Off

Będzie dalsze finansowanie polskich organizacji rolniczych działających w unijnym lobby farmerskim Copa-Cogeca. Do 2026 r. budżet państwa będzie co roku przeznaczać na ten cel 4 miliony złotych.

Członkostwo polskich organizacji rolniczych w Copa-Cogeca wiąże się przede wszystkim z udziałem w posiedzeniach statutowych organów tej organizacji, która należy do najważniejszych ekonomicznych grup interesu działających przy Komisji Europejskiej i prowadzących lobbing na rzecz rolnictwa i rolników w krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Projekt ustawy zakłada także finansowanie uczestnictwa polskich stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA) oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA).

Wysokie koszty lobbingu

Koszty uczestnictwa w strukturach Copa-Cogeca są bardzo wysokie. Polska podobnie jak Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Wielka Brytania zaliczone są do pierwszej, najwyższej grupy. Oznacza to, że sama składka narodowa do Copa-Cogeca każdego z tych krajów, przekracza 300 tys. euro rocznie.

Dlatego w projekcie ustawy zaproponowano, aby wzorem lat ubiegłych w latach 2021-2026, koszty te były dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.

– Członkostwo polskich organizacji rolniczych w ponadnarodowych organizacjach rolniczych wiąże się przede wszystkim z obowiązkiem uiszczania wysokich składek członkowskich, a także ponoszeniem innych kosztów, w szczególności kosztów związanych z obsługą w języku polskim prac w ponadnarodowych organizacjach rolniczych. Ze względu na wysoki poziom tych kosztów, polskie organizacje rolnicze nie są w stanie same w całości ich pokrywać. Dlatego też niezbędne jest kontynuowanie wsparcia z budżetu państwa działalności polskich organizacji rolniczych – napisano w Ocenie Skutków Realizacji ustawy, która właśnie trafiła do konsultacji społecznych.

Projekt ustawy zakłada także finansowanie uczestnictwa polskich stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA) oraz organizacji zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA).

Dofinansowanie składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w Copa-Cogeca zostanie zapewnione na poziomie co najmniej 95% kosztów.

Czas decyzji

Resort rolnictwa podkreśla, że polskie organizacje rolnicze zrzeszone w Komitecie Rolniczych Organizacji Zawodowych (COPA) i w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA) wypracowały znaczącą pozycję wśród członków Copa-Cogeca.  Pełnią one ważne funkcje w Prezydiach (obecnie Agnieszka Maliszewska z Polskiej Izby Mleka pełni funkcję I Wiceprezydenta Cogeca) oraz grupach roboczych.

– Uczestnictwo w pracach Copa—Cogeca jest obecnie bardzo ważne zwłaszcza, że aktualnie na forum Unii Europejskiej polskie organizacje rolnicze biorą udział w kluczowych dyskusjach na temat kwestii związanych m.in. z pandemią koronawirusa, budżetem na rolnictwo, Wspólną Polityką Rolną oraz strategiami: „Od pola do stołu” i „Unijną Strategią na rzecz Bioróżnorodności 2030 – Przywracanie przyrody do naszego życia” czy długoterminową wizją dla obszarów wiejskich – napisano w uzasadnieniu projektu ustawy.

Źródło: https://www.topagrar.pl/articles/aktualnosci/copa-cogeca-bedzie-dalej-finansowac-polskie-organizacje-rolnicze/