Ankieta XVII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich 2024 - Polska Izba Mleka

Ankieta XVII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich 2024

10 czerwca, 2024 kruszewska 0 Comments

Wzorem lat ubiegłych zwracamy się z uprzejmą prośbą o uczestnictwo w prowadzonym przez Polską Izbę Mleka Rankingu Spółdzielni Mleczarskich, w ramach projektu sfinansowanego z Funduszu Promocji Mleka.

Jak co roku wybierzemy m. in. liderów Małych, Średnich i Dużych spółdzielni. Ze względu na rosnące zainteresowanie kwestiami klimatycznymi i środowiskowymi wśród producentów i przetwórców mleka postanowiliśmy kontynuować kategorię ,,Przedsiębiorstwo zielonych rozwiązań’’. W tym roku ponownie kategorię tę rozszerzyliśmy o aspekt zrównoważoności produkcji i przetwórstwa mleka.  Będziemy także oceniać przedsiębiorstwa pod kątem prowadzonej  działalności badawczo-rozwojowej.

Chcielibyśmy też poinformować, że indywidualne dane zawarte w ankietach nie zostaną podane do wiadomości publicznej, a jedynie posłużą do przygotowania zbiorczego zestawienia rankingowego.

Ankieta XVII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich 2024

Zaleca się otwieranie ankiety w programie Adobe reader  https://get.adobe.com/pl/reader/

Aby wziąć udział w Rankingu należy przesłać wypełnioną ankietę pocztą elektroniczną na adres: izba@izbamleka.pl  Zgłoszenia będą przyjmowane do 20 lipca br. Udział w Rankingu jest bezpłatny. Dla ułatwienia pola do wypełnienia są aktywne.

Mleczarnie, które wezmą udział we wszystkich kategoriach (wypełnią wszystkie pozycje ankiety) mogą otrzymać tzw. „Raport indywidualny”, w którym zaprezentowane zostaną jej wyniki na tle średnich wyników mleczarni biorących udział w rankingu oraz na tle wyników najlepszej mleczarni oraz będą miały możliwość bezpłatnego uczestnictwa 1 osoby w Gali wręczenia nagród XVII Rankingu Spółdzielni Mleczarskich (po wcześniejszej rezerwacji) podczas 21. Międzynarodowego Forum Społeczności Mleczarskiej, 5 września 2024 r. w NIE TEATR w Białymstoku.

Niezależnie od uczestnictwa w Rankingu, zachęcamy także do nadsyłania zgłoszeń kandydatek do nagrody: Kobieta Biznesu. Proszę podać Imię i nazwisko oraz stanowisko, a także krótkie uzasadnienie.

Szanowni Państwo

Powoli staje się tradycją, że przy organizacji Międzynarodowego Forum Społeczności Mleczarskiej, mam wielką przyjemność zaprosić Panie do udziału w konkursie nagradzającym kobiety sektora mleczarskiego przyznając tytuł Kobiety Biznesu.

Od wielu lat z nieukrywanym zadowoleniem zauważam, jak coraz większe grono kobiet ma wpływ na naszą branżę poprzez członkostwo w zarządach czy radach spółdzielni i zakładów mleczarskich. Cieszy mnie to ogromnie, ponieważ wpisujemy się w tendencje krajów europejskich, gdzie kobiety są bardzo widoczne w spółdzielniach oraz przedsiębiorstwach naszego sektora.

Kobiety w agrobiznesie zawsze były obecne, a chciałabym aby były także widoczne i słyszane. Drogie Panie, Wasza wiedza, zaangażowanie, doskonała organizacja i nierzadko świeże spojrzenie na biznes, czynią polską spółdzielczość mleczarską coraz bardziej otwartą, przyjazną i nowoczesną.

Chciałabym serdecznie zaprosić Panie do udziału w tym konkursie. Jego ideą jest docenienie kobiet sektora mleczarskiego i zachęcenie Pań do tego, by odważniej zasilać szeregi kadry zarządzającej branży mleczarskiej oraz by wspólnie działać na rzecz polskiego i europejskiego sektora mleczarskiego.

Nadesłane zgłoszenia oceni komisja konkursowa.
Zachęcam Panie do udziału w tym konkursie.

Agnieszka Maliszewska
Wiceprzewodnicząca COGECA
Dyrektor Polskiej Izby Mleka

leave a comment