Aktualna sytuacja w mleczarstwie

12 października, 2020 mateusz Comments Off

Zdaniem Polskiej Izby Mleka aktualna sytuacja na rynku mleka wydaje się stabilizować pomimo rosnącej pandemii koronawirusa na całym świecie.

Dane GUS napawają ostrożnym optymizmem. Trwający od lutego spadkowy trend cen skupu mleka, którym rynek zareagował na pandemię, zatrzymał się w lipcu br. Pomimo, że w lipcu, w porównaniu do czerwca, ceny skupu mleka wzrosły minimalnie – o 0,1%, przy zwiększeniu dostaw mleka o 1,0%, to przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2020 r. była o 1,6% niższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2019 r.

– Na krajowym rynku mleka w lipcu odnotowano różnokierunkowe trendy cen. Na poziomie zbytu odnotowano wzrost cen trwałych produktów mlecznych, z wyjątkiem PMP, natomiast spadek cen większości produktów świeżych. W handlu detalicznym w lipcu 2020 r. ceny prawie wszystkich przetworów i masła były niższe niż w czerwcu. – mówi Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka.

W okresie styczeń – lipiec br. średni poziom cen zbytu wszystkich artykułów mleczarskich, z wyjątkiem masła i serów twarogowych, był wyższy niż w ubiegłym roku. Najbardziej podrożało OMP o 27,0%, a pełne mleko w proszku o 4,1%. Sery dojrzewające średnio podrożały w omawianym okresie pierwszych siedmiu miesięcy br. o 2,9 – 4,9%. Znacząco podrożało mleko UHT o 6,7 – 10,2%. Ceny masła konfekcjonowanego spadły w tym okresie o 11,3%, a masła w blokach o 9,4%.

W handlu detalicznym ceny przetworów mlecznych w lipcu spadły średnio o 0,2% w porównaniu z czerwcem, a ceny masła spadły o 0,7%. W okresie styczeń – lipiec br. przeciętny poziom cen przetworów mlecznych był o 3,8% wyższy, a masła o 4,6% niższy niż w analogicznym okresie ub.r.

Polska nadal wypada konkurencyjne na tle cen skupu mleka wobec płaconych dostawcom w innych krajach Unii Europejskiej. W okresie styczeń – lipiec br. średni poziom cen skupu mleka w Polsce wyrażony w euro wyniósł 30,70 EUR/100 kg.

Wzrost  przychodów z  eksportu  produktów mlecznych w pierwszych siedmiu miesiącach bieżącego roku, w porównaniu z poprzednim rokiem, również napawa względnym optymizmem. Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń – lipiec 2020 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 1,4 mld EUR (6,28 mld zł) i była o 1% wyższa niż przed rokiem. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 0,6 mld EUR (2,75 mld zł), o 1% mniej. Dodatnie saldo obrotów handlowych artykułami mleczarskimi w okresie siedmiu miesięcy 2020 r. ukształtowało się na poziomie 0,8 mld EUR (3,53 mld zł), o 3% wyższym niż przed rokiem.

Bardzo obiecujące informacje napływają na temat sprzedaży mleka i produktów mlecznych na rynek chiński. Eksport produktów mleczarskich z Polski zwiększył się o 70%.  Dotyczy to takiego asortymentu jak świeże mleko, serwatka proszkowana oraz sery i twarogi. Sytuację taką wywołała pandemia koronawirusa i chęć podniesienia odporności Chińczyków poprzez włączenie do diety większej ilości mleka.

– Wiele kontrowersji wzbudza nowa ustawa „piątka dla zwierząt”, która wprowadzona w obecnym kształcie będzie miała ogromny wpływ także na branżę mleczarską. Odbije się na cenach bydła i cieląt, poza tym brak jak dotąd dookreślenia zakazu hodowli na uwięzi, a może to także dotyczyć bydła mlecznego w oborach. – mówi Agnieszka Maliszewska, Dyrektor Polskiej Izby Mleka.