Agnieszka Maliszewska w kapitule konkursu „Europejska nagroda za innowację spółdzielczą”

6 marca, 2020 mateusz Comments Off

Agnieszka Maliszewska, Pierwsza Wiceprzewodnicząca COGECA została wybrana przez COGECA do kapituły konkursu „Europejska nagroda za innowację spółdzielczą”.

Europejska nagroda za innowację spółdzielczą Cogeca ma na celu wyróżnienie wybitnych innowacji spółdzielczych w sektorach rolnictwa, żywności, rybołówstwa i leśnictwa. Nagroda została przyznana w 2009, 2012, 2014 i 2017 roku. W 2020 roku rozpoczyna się piąta edycja nagrody. Nagroda jest inicjatywą, która promuje innowacyjne praktyki, projekty i/lub usługi świadczone przez spółdzielnie i zachęca do wprowadzania innowacji w sektorach.
Poprzez innowacje w dziedzinach i kategoriach wybranych dla każdej edycji, nagroda ma na celu promowanie działań, które:
– tworzą wartość dla członków spółdzielni;
– otwierają nowe rynki;
– promują nowe produkty i usługi świadczone przez europejskie spółdzielnie.

Nagroda ma również na celu promowanie wymiany najlepszych praktyk i transferu wiedzy oraz zachęcanie do jakościowego rozwoju procesów innowacyjnych – wszystko to z korzyścią dla rolników, obywateli UE i środowiska.

Piąta edycja konkursu skupi się na innowacjach umotywowanych zrównoważonością. Tworzenie nowych rynków zbytu, produktów, usług lub procesów w związku z celami gospodarczymi, społecznymi lub środowiskowymi ma kluczowe znaczenie w aktualnej sytuacji politycznej i rynkowej. Nagroda ma zatem na celu wyróżnienie wybitnych innowacji i tworzenia wartości, które aktywnie włączają kwestie zrównoważonego rozwoju (gospodarczego, społecznego i środowiskowego) do systemów przedsiębiorstw spółdzielczych, od ich koncepcji poprzez badania, po rozwój i marketing. Nagrodę mogą otrzymać produkty, usługi, projekty, programy i technologie, a także nowe modele biznesowe i struktury organizacyjne/zarządzania.

Pełna informacja na temat konkursu: Europejska nagroda za innowacje spoldzielcza