Agnieszka Maliszewska uczestnikiem COGECA Business Forum - Polska Izba Mleka

Agnieszka Maliszewska uczestnikiem COGECA Business Forum

10 listopada, 2023 lapinska 0 Comments

W dniach 9 i 10 listopada odbyło się Forum Biznesowe Cogeca, którego hasłem przewodnim było „Wsparcie dla przyszłości rolnictwa: Znaczenie spółdzielni dla kształtowania nowego pokolenia młodych rolników”. Jednym z uczestników była Dyrektor Biura Polskiej Izby Mleka i Pierwsza Wiceprezydent Cogeca, Agnieszka Maliszewska.

Celem wydarzenia było promowanie roli spółdzielni rolnych w kształtowaniu nowego pokolenia europejskich rolników i zapewnieniu zrównoważonej przyszłości rolnictwa.

Wśród panelistów znaleźli się między innymi Luis Planas, hiszpański minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności; Pau Ricomà, alkad Tarragony; Maciej Golubiewski, Szef Gabinetu Janusza Wojciechowskiego, Europejskiego Komisarza ds. Rolnictwa; Ángel Villafranca, przewodniczący Cooperativas Agro-alimentarias de España czy Elisabeth Hidén, wiceprzewodnicząca CEJA.

Dyskusje na Forum były skupione na kluczowej roli spółdzielni rolnych w zapewnieniu wymienialności pokoleń, co stanowi priorytet Cogeca i jej członków. Wydarzenie było platformą dla młodych rolników i spółdzielni reprezentujących różne sektory, służącą opracowaniu przepisów zorientowanych na spółdzielnie, dzieleniu się najlepszymi praktykami i ukazaniu, w jaki sposób spółdzielnie rolne mogą zwiększać zaangażowanie i upodmiotowienie młodych rolników.

Otwierając wydarzenie, wiceprezydent Cogeca i koordynator Forum Biznesowego Prezydencji Cogeca, Christian Høegh-Andersen, zauważył: „W obliczu zniechęcającego wyzwania, jakim jest wymiana pokoleń, musimy przyznać, że przyszłość europejskiego rolnictwa jest powiązana z przyszłością naszych młodych rolników. Obejmując nasze spółdzielnie i wykorzystując ich potencjał, możemy zapewnić wymianę pokoleń i zapewnić rolnictwu zrównoważoną przyszłość”.

Biorąc pod uwagę tematykę Forum, najważniejszym elementem była aktywna rola młodych rolników, których wkład był niezbędny do jego powodzenia, zapewniając kluczowy wgląd w wyzwania stojące przed młodymi ludźmi w rolnictwie, a także priorytety dla przyszłości rolnictwa. Ponadto prezentacja najlepszych praktyk stosowanych przez spółdzielnie w zakresie angażowania młodych rolników dostarczyła mocnych dowodów na rolę, jaką spółdzielnie odgrywają we wspieraniu wymiany pokoleń. Krótko mówiąc, wydarzenie to podkreśliło wymierne możliwości młodych rolników w ramach spółdzielni jako liderów przedsiębiorczości.

W uwagach końcowych Prezydent Cogeca Ramón Armengol wyraził swoją wdzięczność i optymizm co do przyszłości europejskiego rolnictwa, stwierdzając: „Przyszłość europejskiego rolnictwa jest ściśle powiązana z przyszłością naszych młodych rolników”.

Podkreślił znaczenie spółdzielni, które już wspierają młodych rolników, podkreślając potrzebę dalszego wzmacniania ich pozycji jako przyszłych liderów rolnictwa.

Prezydent Armengol zapowiedział także zbliżającą się publikację Manifestu z Tarragony, czyli zbioru celów aspiracyjnych w jaki sposób spółdzielnie mogą wspierać nowych rolników. Manifest wskaże kluczowe działania mające na celu wsparcie rozwoju zawodowego młodych rolników, zapewnienie wsparcia finansowego dla ich projektów i zachęcenie ich do zaangażowania się w zarządzanie spółdzielcze.

Forum Biznesowe Prezydencji Cogeca pokazało, że osiągnięcie wymiany pokoleń jest warunkiem wstępnym osiągnięcia bardziej zrównoważonego rolnictwa europejskiego.

leave a comment