3 września br. weszło w życie rozporządzenie MRiRW ws. szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez KOWR związanych z wdrożeniem na terytorium RP programu dla szkół z dn. 28 sierpnia 2020 r.

3 września, 2020 mateusz Comments Off

Dnia 3 września br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego zakresu zadań realizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa związanych z wdrożeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej programu dla szkół z dn. 28 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie MRiRW