Powołanie do życia Polskiej Izby Mleka Trwają zaawansowane prace nad powołaniem Polskiej Izby Mleka – organizacji samorządu gospodarczego, która działać będzie w opraciu o Ustawę z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (dz. U. z dnia 8 czerwca 1989 roku). Do ukonstytuowania się Izby wymagana jest liczba 100 członków. Zebranie założycielskie przyszłych członków Izby odbędzie się 23 kwietnia 2008 roku w sali konferencyjnej MRiRW w Warszawie. O szczegółach zebrania, wszyscy zaintersowani poinformowani zostali drogą pocztową. Podmioty zainteresowane wstąpieniem do Izby, prosimy o wypełnienie deklaracji znajdującej się w zakładce: o Izbie/Przystąpienie do Izby i przesłanie jej na wskazany w deklaracji numer faxu.