Zniesienie listy towarów krytycznego importu na Ukrainę

12 lipca, 2022 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka w maju br. skierowała pismo do  Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie Uchwały nr 553 Gabinetu Ministrów Ukrainy, który doprecyzował Listę importu krytycznego. Przepis ten wyłączał z tej listy  wszystkie rodzaje produktów mlecznych, z wyjątkiem sera (kod CN 0406) i produktów spożywczych dla dzieci. W efekcie decyzja władz ukraińskich o zmianach na liście importu krytycznego, które weszły w życie 12 maja br., pozbawiła możliwości zakupu przez kontrahentów ukraińskich pozycji 0401 (mleko i śmietana), 0405 (masło i tłuszcze mleczne) oraz już wcześniej 0403 (jogurty).

W odpowiedzi na pismo, PIM otrzymała odpowiedź z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjętych interwencjach w tej sprawie na spotkaniach kierownictwa MRiRW z władzami Ukrainy. Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wielokrotnie podnosił temat listy krytycznej w rozmowach z partnerami ukraińskimi, także m.in. podczas rozmów z ministrem polityki rolnej i żywności Ukrainy Mykołą Solskim. Już podczas tych rozmów w dn. 14 czerwca 2022 r. strona ukraińska zapewniła , że planuje rezygnację z listy towarów krytycznego importu od 1 sierpnia br. Ostanie otrzymane informacje stanowią, że Rada Ministrów Ukrainy anulowała wykaz towarów krytycznego importu. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów Ukrainy z dnia 7 lipca 2022 r. nr 761, rozporządzenie „o wykazie towarów krytycznego importu” zmieniło nazwę na rozporządzenie „o wybranych kwestiach realizacji importu”. Odtąd ograniczenia importowe będą obowiązywać wyłącznie w odniesieniu do niektórych usług, prac, praw własności intelektualnej i innych praw niemajątkowych. Rozporządzenie weszło w życie 9 lipca br.