Znakowanie produktów „Bez GMO”

8 sierpnia, 2019 mateusz Comments Off

W związku z brakiem jednoznacznych przepisów, co do znakowania „Bez GMO” oraz „wolny od GMO” poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej mogą wprowadzić własne regulacje. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczeństwa, polski rząd przyjął w tym roku ustawę o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych, jako wolnych od tych organizmów. Ten akt prawny reguluje zasady znakowania żywności i pasz, wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie modyfikowanych. System ma działać na zasadzie dobrowolności, a przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. Zgodnie z ustawą, po spełnieniu określonych warunków, na produkcie może zostać umieszczone oznaczenie „Bez GMO”, a w przypadku produktów pochodzenia zwierzęcego „wyprodukowane bez stosowania GMO”.

W ciągu ostatnich lat świadomość społeczeństwa na temat wpływu żywności na zdrowie człowieka zdecydowanie wzrastała. Coraz więcej konsumentów robiąc zakupy zwraca uwagę na jakość kupowanych artykułów. W związku z tym, istotne jest odpowiednie znakowanie produktów, tak aby konsument był w stanie bez problemu odróżnić wyroby „Bez GMO” od pozostałych.

Polska Izba Mleka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom konsumentów opracowała Standard  „Bez GMO”, który uwzględnia cały zakres wymagań dla wielu poziomów łańcucha żywnościowego i paszowego (produkcja, handel, transport, magazynowanie). Istotnym elementem dla tych obszarów jest wskazanie postępowania zapewniającego najwyższe standardy, których wdrożenie i prawidłową realizację można potwierdzić w drodze certyfikacji. System jest bardzo precyzyjny, określa dokładnie cały schemat produkcji bez użycia pasz zawierających GMO. Konsument widząc na opakowaniu oznaczenie „Bez GMO” ma pewność, że produkt został dokładnie sprawdzony przez auditorów oraz, że GMO zostało wyeliminowane na każdym etapie produkcji.

Proces certyfikacja na zgodność z wymaganiami standardu PIM „Bez GMO” obejmuje następujące etapy:

1.Wypełnienie ankiety, a następnie wycenę kosztów certyfikacji.

2.Rejestrację w PIM i zaplanowanie auditu.

3.Przeprowadzenie dwuetapowego auditu:

 • Etap 1 – przegląd dokumentacji i ocenę wstępną;
 • Etap 2 – audit zakładu produkcyjnego i gospodarstw.
 • 4.Zatwierdzenie listy działań korygujących w zakresie niezgodności stwierdzonych podczas auditu.

  5.Raport z auditu.

  6.Wydanie decyzji o pozytywnym przejściu procesu certyfikacji i wystawienie certyfikatu.

  Standard PIM „Bez GMO” jest pierwszym tak kompleksowym, krajowym zbiorem zasad określającym wymagania w obszarze znakowania produktów wolnych od GMO, definiującym również wymagania dla zakładu mleczarskiego czy gospodarstwa. Standard bierze pod uwagę krajowe oraz branżowe wymagania, co powoduje, że jego moduły oraz katalogi wymagań są dopasowane do specyfiki działalności danego uczestnika. Jego przewagę stanowi to, że wraz z kolejnymi katalogami wymagań standard obejmie cały łańcuch wytwarzania produktów mleczarskich.

  Wszystkie firmy zainteresowane uzyskaniem certyfikatu na zgodność z wymaganiami Standardu PIM „Bez GMO” zapraszamy do kontaktu z Polską Izbą Mleka: nongmo@izbamleka.pl

  Kampania „Wolne od GMO” sfinansowana jest z Funduszu Promocji Mleka.

   

  Źródło: Biuro kampanii „Wolne od GMO”