Zjednoczone Królestwo – świadectwa zdrowia na przywóz do Zjednoczonego Królestwa produktów pochodzenia zwierzęcego

27 listopada, 2020 mateusz Comments Off

Poniżej przekazujemy Państwu świadectwa zdrowia dotyczące przywozu do Zjednoczonego Królestwa zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, które Zjednoczone Królestwo opublikowało w ostatnich tygodniach i dniach.

Milk_Colostrum_Dairy_Products__transit_or_storage__from_non-EU_countries_605-2010_GBHC069X

Milk_Colostrum_Dairy_Products__transit_or_storage__from_the_EU_605-2010_GBHC069E

Jak wspomniano w podsekcji „Wymogi przywozowe” SPS MADB, zachęca się do regularnego przeglądania stron internetowych Zjednoczonego Królestwa oraz do zgłaszania Komisji bezpośrednio (TRADE-SPS@ec.europa.eu) lub za pośrednictwem sekretariatu EAO (lvdelft@euromilk.org) wszelkich istotnych różnic, jakie mogą się pojawić między świadectwami zdrowia Zjednoczonego Królestwa a świadectwami zdrowia UE.

Należy zwrócić uwagę, że baza danych w zakresie dostępu do rynku (MADB) automatycznie generuje powiadomienia pocztą elektroniczną, takie jak załączone poniżej. Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem w przyszłości tego typu powiadomień pocztą elektroniczną, prosimy o zarejestrowanie się w MADB.