„Zasłużony dla Rolnictwa” dla Marie – Christine Le Gal

23 maja, 2023 mateusz Comments Off

W dniu 19.05.2023 r. w Ambasadzie Francji w Warszawie, odbyła się uroczystość nadania Marie-Christine Le Gal odznaczenia honorowego „Zasłużony dla Rolnictwa”. O nadanie odznaczenia wnioskowała Polska Izba Mleka, którą na urodzystości reprezentowała dyrektor Agnieszka Maliszewska. Odznaczenie wręczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik.

Marie-Christine Le Gal od ponad dziesięciu lat pracuje w sektorze rolniczym, m.in. w Ambasadzie Francji w Rosji, w Ministerstwie Rolnictwa oraz w Ministerstwie Gospodarki – gdzie zajmowała się umowami handlowymi i sektorem innowacji w przemyśle rolno-spożywczym. Od grudnia 2018 roku pracuje w Ambasadzie Francji w Warszawie jako regionalny Radca ds. Rolnictwa, działając w następujących krajach: Polska, Słowacja, Czechy, Litwa, Łotwa i Estonia. W ramach swojej codziennej pracy łączy sektor rolny z kilku krajów do wspólnego działania na rzecz budowania silnej europejskiej pozycji sektora rolnego. Działa na rzecz budowania jak najkorzystniejszej współpracy w zakresie szeroko pojętego sektora rolnego pomiędzy Francją, a Polską.

Jest aktywnie działającą osobą  na rzecz promocji i propagowania agro kultury w środowisku kobiet. Promuje pracę rolniczek przez inicjowanie różnego rodzaju przedsięwzięć związanych z rolą i pozycją kobiet w agro sektorze w Polsce. Aktywność i działalność w obszarze wspierania kobiet owocuje licznym udziałem kobiet w agro przedsiębiorstwach – przez uczestnictwo w radach nadzorczych spółdzielni i firm agro biznesu w Polsce. Jej zaangażowanie w różne formy aktywności m. in. udział w warsztatach, seminariach konferencjach, przede wszystkim tym dedykowanym kobietom w rolnictwie, stanowi zachętę dla polskich rolniczek i działaczek społecznych do aktywnej pracy na rzecz polskiego rolnictwa. Jest uczestniczką licznych sesji i konferencji, których zadaniem jest propagowanie roli spółdzielczości rolniczej oraz zachęty kobiet wsi do aktywnego udziału w życiu społeczności lokalnej.

Zawsze podczas spotkań z kobietami biznesu podkreśla swoje polskie korzenie i podkreśla, że jej babcia, która pochodzi w podwarszawskiej miejscowości, jako kobieta pracująca na rzecz wsi zaszczepiła w niej miłość do polskiej wsi i siły kobiet wiejskich.