Zapytanie ofertowe nr 7/12/2023 r. z dn. 19.12.2023 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „SIAL PARIS” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 7/12/2023 r. z dnia 19.12.2023 dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „SIAL PARIS” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do dnia 05.01.2024

zapytanie ofertowe nr 7/12/2023 r. z dnia 19.12.2023