Zapytanie ofertowe nr 5/12/2023 r. z dn. 06.12.2023 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora finansowego projektu w ramach realizacji zadania pn. „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 5/12/2023 r. z dnia 06.12.2023 dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora finansowego projektu w ramach realizacji zadania pn. „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do dnia 21.12.2023

zapytanie ofertowe nr 5/12/2023 r. z dnia 06.12.2023