Zapytanie ofertowe nr 2/11/2023 r. z dn. 07.11.2023 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi Gulfood” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 2/11/2023 r. z dnia 07.11.2023 dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi Gulfood” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do dnia 21.11.2023

zapytanie ofertowe nr 2/11/2023 r. z dnia 07.11.2023