Wyniki – Zapytanie ofertowe nr 6/12/2023 z dnia 19.12.2023 r dotyczące kompleksowej realizacji usługi – udział w międzynarodowych targach SIAL PARIS 2024 w ramach zadania pt. „SIAL PARIS” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 6/12/2023 r. z dnia 19.12.2023 r. dotyczące kompleksowej realizacji usługi – udział w międzynarodowych targach SIAL PARIS 2024 w ramach zadania pt. „SIAL PARIS” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy Cooperbras Elżbieta Godlewska.

Oferta firmy M Promotion International Sp. Z o.o. Sp. K. została odrzucona.