Wyniki zapytania ofertowe nr 3/12/2023 r. z dnia 06.12.2023 r. dotyczącego kompleksowej realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach zadania pt. “Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 3/12/2023 r. z dnia 06.12.2023 r. dotyczącego kompleksowej realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach zadania pt. “Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy  Great Open House
Sp. z o. o.

Oferta firmy Procontent Sp. z o. została odrzucona.