Wyniki zapytanie ofertowe nr 1/11/2023 z dnia 07.11.2023 r dotyczące realizacji usługi – udział w międzynarodowych targach Gulfood w ramach zadania pt. „Targi Gulfood” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Szanowni Państwo

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 1/11/2023 z dnia 07.11.2023 r dotyczące realizacji usługi – udział w międzynarodowych targach Gulfood w ramach zadania pt. „Targi Gulfood” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy Eltar Sp. z o.o.