Wyniki – zapytanie ofertowe nr 7/12/2023 z dn. 19.12.2023 r. dotyczącego zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „SIAL PARIS” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Informujemy, iż Zapytanie ofertowe nr 7/12/2023 z dn. 19.12.2023 r. dotyczącego zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „SIAL PARIS” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy ACAR Anna Łapińska.