Wyniki zapytania ofertowego nr 5/12/2023 r. z dn. 06.12.2023 r. dotyczącego zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora finansowego projektu w ramach realizacji zadania pn. „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Informujemy, iż Zapytanie ofertowe nr 5/12/2023 r. z dn. 06.12.2023 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora finansowego projektu w ramach realizacji zadania pn. „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy ACAR Anna Łapińska.