Wyniki zapytania ofertowego nr 2/11/2023 z dnia 07.11.2023 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi Gulfood” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

Szanowni Państwo

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 2/11/2023 z dnia 07.11.2023 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi Gulfood” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

Polska Izba Mleka dziękuje za przesłane oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe.

W wyniku postępowania wybrana została oferta firmy ACAR Anna Łapińska.