Informacja do zapytań ofertowych nr 1/12/2023 i 3/12/2023

W nawiązaniu do zapytań ofertowych nr 1/12/2023 i 3/12/2023 Polska Izba Mleka informuje, że  nie ma możliwości spotkań debriefujących dotyczących zapytań ofertowych oraz, że złożone oferty powinny dotyczyć kompleksowego wykonania zadania tj. wszystkich przewidzianych w zapytaniu działań.