Aktualizacja: Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 1/12/2023 r. z dnia 06.12.2023 dotyczące kompleksowej realizacji usługi – udział w targach SIAL CHINA oraz działania PR wśród społeczeństwa azjatyckiego w ramach zadania pt. „TRADE MILK” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka z dnia 13.12.2023 r.

W związku z pytaniami, jakie pojawiły się do zapytania ofertowego nr 1/12/2023 r. z dn. 06.12.2023 r. do zapytania ofertowego nr 1/12/2023 r. z dnia 06.12.2023 dotyczącego kompleksowej realizacji usługi – udział w targach SIAL CHINA oraz działania PR wśród społeczeństwa azjatyckiego w ramach zadania pt. „TRADE MILK” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka. z dnia 13.12.2023, poniżej w pliku zamieszczamy pytanie wraz z odpowiedzią.

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego nr 1/12/2023 r. z dnia 06.12.2023