17 stycznia, 2024 Comments Off

Informujemy, iż Zapytanie ofertowe nr 7/12/2023 z dn. 19.12.2023 r. dotyczącego zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „SIAL PARIS” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte. Polska

17 stycznia, 2024 Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 6/12/2023 r. z dnia 19.12.2023 r. dotyczące kompleksowej realizacji usługi – udział w międzynarodowych targach SIAL PARIS 2024 w ramach zadania pt. „SIAL PARIS” finansowanego ze środków Funduszu

8 stycznia, 2024 Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 1/12/2023 r. z dnia 06.12.2023 r. dotyczące kompleksowej realizacji usługi – udział w targach SIAL CHINA oraz działania PR wśród społeczeństwa azjatyckiego w ramach zadania pt. „TRADE MILK”

5 stycznia, 2024 Comments Off

Informujemy, iż Zapytanie ofertowe nr 5/12/2023 r. z dn. 06.12.2023 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora finansowego projektu w ramach realizacji zadania pn. „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu

5 stycznia, 2024 Comments Off

Informujemy, iż Zapytanie ofertowe nr 4/12/2023 r. z dn. 06.12.2023 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora merytorycznego projektu w ramach realizacji zadania pn. „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu

5 stycznia, 2024 Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 3/12/2023 r. z dnia 06.12.2023 r. dotyczącego kompleksowej realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach zadania pt. “Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

5 stycznia, 2024 Comments Off

Informujemy, iż zapytanie ofertowe nr 2/12/2023 r. z dnia 06.12.2023 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Trade milk” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka zostało rozstrzygnięte.

19 grudnia, 2023 Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 7/12/2023 r. z dnia 19.12.2023 dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „SIAL PARIS” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka. Zapraszamy

19 grudnia, 2023 Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 6/12/2023 r. z dnia 19.12.2023 dotyczące kompleksowej realizacji usługi – udział w międzynarodowych targach SIAL PARIS 2024 w ramach zadania pt. „SIAL PARIS” finansowanego ze środków

19 grudnia, 2023 Comments Off

W związku z pytaniami, jakie pojawiły się do zapytania ofertowego nr 3/12/2023 r. z dn. 06.12.2023 r. dotyczące kompleksowej realizacji kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach zadania pt. „Mamy kota na punkcie mleka” finansowanego ze