Zapytanie ofertowe nr 3/02/2021 z dnia 22.02.2021  r dotyczące prowadzenia serwisu internetowego w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

22 lutego, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie nr 3/02/2021 z dnia 22.02.2021  dotyczące prowadzenia serwisu internetowego w roku 2021  w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”,  finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

zapytanie ofertowe 3 02 2021

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do dnia 10.03.2021 r.