Zapytanie ofertowe nr 3/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczące realizacji działań w przedszkolach w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

14 stycznia, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 3/01/2021 r. z dn. 14.01.2021 r. dotyczące realizacji działań w przedszkolach w roku 2021 w ramach zadania edukacyjno-informacyjnego pn. „Dzieciaki mleczaki”,  finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Zapytanie ofertowe 3 01 2021

Zapraszamy do składania ofert.

Na państwa oferty czekamy do dnia 01.02.2021 r.