Zapytanie ofertowe nr 2/06/2021 r. z dn. 16.06.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

16 czerwca, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 2/06/2021 r. z dn. 16.06.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Ja Cię SERniczę”, finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

Zapytanie ofertowe 2_06_2021

Zapraszamy do składania ofert.

Na Państwa oferty czekamy do dnia 29.06.2021 r.