Zapytanie ofertowe nr 1/02/2021 r. z dn. 18.02.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora projektu w ramach realizacji zadania pn. „Targi i wystawy” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka

18 lutego, 2021 mateusz Comments Off

Polska Izba Mleka zamieszcza zapytanie ofertowe nr 1/02/2021 r. z dn. 18.02.2021 r. dotyczące zapewnienia usługi pełnienia funkcji koordynatora  projektu w ramach realizacji zadania pn.  „Targi i wystawy” finansowanego ze środków Funduszu Promocji Mleka.

ZAPYTANIE OFERTOWE 1 02 2021

Zapraszamy do składania ofert

Na państwa oferty czekamy do dnia 05.03.2021 r.