Zaproszenie do udziału w webinariach „Kompetencje pracowników branży spożywczej – stan i kierunki rozwoju”

1 czerwca, 2022 mateusz Comments Off

Szanowni Państwo,

Zapraszamy serdecznie do udziału w webinariach „Kompetencje pracowników branży spożywczej – stan i kierunki rozwoju” organizowanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji (SRK) – Sektor żywności wysokiej jakości.

W trakcie wydarzeń omówione zostaną:

* Uwarunkowania prawne mające wpływ na kompetencje pracowników branży spożywczej – r.pr. Magdalena Osińska, Przewodnicząca Grupy
roboczej ds. legislacji SRK – Sektor żywności wysokiej jakości
* Inicjatywy Komisji Europejskiej mające na celu poprawę kompetencji w sektorze żywność wysokiej jakości – Milena Bodych-Biernacka,
Ekspert Grupy roboczej ds. legislacji SRK – Sektor żywności wysokiej jakości
* Trendy kształtujące przyszłość branży spożywczej – dr Jacek Czarnecki, Nestle Polska / Sebastian Tołwiński, Upfield Polska
* Sektorowa rama kwalifikacji jako narzędzie definiowania i kształtowania kompetencji – dr Piotr Klatta, Instytut Badań
Edukacyjnych
* Kluczowe analizy i wnioski dotyczące obszaru kompetencji w branży spożywczej (Rekomendacje Rady oraz Branżowy Bilans Kapitału
Ludzkiego) – dr hab., prof. SGGW Dominika Głąbska, Ekspert ds. badań SRK – Sektor żywności wysokiej jakości oraz Adriana Skorupska i Anna
Tarnawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ponadto, w celu wymiany doświadczeń z perspektywy różnych branż i przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania i rozwoju kompetencji
pracowników odbędą się debaty eksperckie, które poprowadzi Andrzej Gantner, Przewodniczący SRK – Sektor żywności wysokiej jakości i
Wiceprezes Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców. Udział w debatach potwierdzili:

* Dariusz Wypych, Cech Rzemiosł Spożywczych w Warszawie
* Anna Olewnik Mikołajewska, OLEWNIK Grupa
* Mariola Chiczewska, Piekarnia Lubaszka
* Barbara Groele, Krajowa Unia Producentów Soków

Szczegółowy program wydarzeń oraz linki do formularzy rejestracyjnych:

* 7 czerwca br. – Perspektywa produkcji zwierzęcej>> http://rada-zywnosc.pfpz.pl/webinar-8222kompetencje-pracownikow-branzy-spozywczej-stan-i-kierunki-rozwoju-perspektywa-produkcji-zwierzecej-19891
* 9 czerwca br. – Perspektywa produkcji niezwierzęcej>> http://rada-zywnosc.pfpz.pl/webinar-8222kompetencje-pracownikow-branzy-spozywczej-stan-i-kierunki-rozwoju-perspektywa-produkcji-niezwierzecej-9062022-19892

Zachęcamy Państwa do udziału!

Projekt nr UDA-POWR.02.12.00-00-SR02/18 jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.