Zapraszamy Państwa do współpracy w zakresie zrównoważonego mleczarstwa!

20 lutego, 2023 mateusz Comments Off
Polska Izba Mleka wraz ze Związkiem Polskich Przetwórców Mleka oraz Polskim Stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”, w dniu 9 lutego 2023 roku podpisała porozumienie o współpracy w zakresie podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa zrównoważonego, w szczególności zrównoważonego mleczarstwa.
Już wcześniej, jako Izba rozpoczęliśmy działania w tym obszarze, między innymi poprzez współpracę z Ambasadą Królestwa Danii. Wspólnie z Ambasadą oraz Duńskim Instytutem Technologicznym rozpoczęliśmy cykl dyskusji w zakresie efektywnego wykorzystania zasobów w produkcji żywności oraz poprawy zrównoważonego rozwoju i redukcji odpadów w przemyśle mleczarskim. Pierwsze spotkanie miało miejsce 7 grudnia 2022 roku w rezydencji Ambasadora Danii pod hasłem „Dyskusje przy okrągłym stole na temat efektywności wykorzystania zasobów w sektorze mleczarskim”.
22 lutego na godzinę 11:00 zaplanowane jest spotkanie online, którego celem będzie przedstawienie założeń dotyczących zrównoważoności oraz utworzenie grupy roboczej tworzącej system polskiego zrównoważonego mleczarstwa. W skład grupy wejdą przedstawiciele zakładów i spółdzielni członkowskich Polskiej Izby Mleka oraz Związku Polskich Przetwórców Mleka.
Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy w tym zakresie. W związku z tym prosimy o wskazanie osób, które w Państwa zakładach i spółdzielniach odpowiedzialne są za kwestię zrównoważoności lub będą się tym zajmowały w przyszłości oraz wdrażaniem jej założeń.
Grupa spotykać się będzie regularnie, a szczegóły zostaną omówione na pierwszym spotkaniu.
W celu zgłoszenia się, proszę o przesłanie imienia i nazwiska, adresu mailowego (na który zostanie przesłany link do spotkania) oraz numeru telefonu osoby uczestniczącej w spotkaniu online 22 lutego, najpóźniej do 21 lutego na adres mailowy: kruszewska@izbamleka.pl